O kráse země i historie naší

Vítejte na nicotna.osoba.cz Michal Šedivý

Sbírka vlakové pošty

"Hrady spatřené"

Zbořený Kostelec

rad, snad královského založení, získal v roce 1342 do zástavy Oldřich Medek z Valdeka. V roce 1450 byl jako sídlo loupežného Kuneše Rozkoše z Dubé obležen a dobyt Zdeňkem Konopišťským ze Šternberka. Ten nechal posléze pobořený hrad výrazně obnovit. Jako součást Zdeňkova majetku byl hrad obležen a dobyt vojsky krále Jiřího v roce 1467. Od té doby je zříceninou. Dispozice prvé fáze hradu byla dvojdílná. Předhradí, přístupné přes vyzděný příkop čtverhrannou věžovitou bránou, obklopovalo ze tří stran výše položené jádro. Zde se na nejchráněnější straně nacházel dvouprostorový plochostropý palác s vnější zdí, vzepřenou mohutnými opěrnými pilíři. Obvodová hradba na protilehlé straně tvoří kličku, připomínající kličky obcházející bergfrity soudobých hradů (Pirkenštejn).

Zda zde skutečně věž stávala, ovšem nevíme, protože tento prostor, zřejmě za přestavby Zdeňka Konopišťského, vyplnila dvouprostorová podsklepená budova. V té době byla zastavěna i protilehlá strana nádvoří jádra. Upravováno bylo i předhradí. Získalo novou protáhlou vstupní bránu, která byla dovnitř otevřená. Korunu valu před prvým příkopem s ním spojila branka s padacím můstkem v severozápadním nároží. V podstatě již ve svahu pod ní byla vyhozena čtvrtokrouhlá zemní bašta. Ta spolu s vysunutou okrouhlou věží na skalce na jižní straně umožňovala kontrolu přilehlého údolí. Přesnější datování vysunuté okrouhté věže bez jakéhokoliv detailu ovšem není možné a nelze vyloučit, že vznikla již dříve. V okolí hradu se až do nedávna velmi dobře dochovaly pozůstatky obléhacích prací. Vědomosti o prvé fázi hradu nejsou dostatečně hluboké. Pokud by v kličce jeho čela stála věž, jednalo by se o hrad bergfritového typu. V případě, že nikoliv, museli bychom vznik kličky přičíst snaze o zajištění sousední brány a uvažovat pak nejspíše o bezvěžovém hradu, eventuálně hradu s plášťovou zdí. Velmi zajímavá je přestavba Zdeňka Konopišťského, evidentně prováděná ve značném chvatu. Hrad při ní nebyl obnovován jako rezidenční objekt, ale jako vojenský opěrný bod schopný pojmout a zajistit pobyt značného množství vojáků.

Žádné komentáře
 
Made by: MICHAL ŠEDIVÝ studio Lísek 26 Postupice ANNO 2006