O kráse země i historie naší

Vítejte na nicotna.osoba.cz Michal Šedivý

Sbírka vlakové pošty

"Hrady spatřené"

Zlenice

Zříceniny hradu nad pravým břehem Sázavy na klesající ostrožně obtékané řekou a Mnichovickým potokem jižně od Senohrab. Hrad je poprvé připomínán k roku 1318 jako sídlo pánů ze Zlenic. Není zcela zřejmé, zda se již tato zmínka vztahuje k dnešnímu hradu, neboť na opačné straně potoka se nacházejí zbytky zaniklého opevněného objektu primitivnější podoby, který by mohl být předchůdcem dnešního hradu. Ten však nepochybně vznikl v průběhu prvé poloviny 14. století. Příčinou jeho zániku byla vojenská akce poděbradských válek mezi lety 1463 a 1465. Příchozí musel nejprve projít předhradím s hospodářskou zástavbou, přístupným věžovitou branou, a pak mohl vstoupit po mostě poměrně subtilní věžovitou branou na prvé nádvoří jádra. Součástí jeho ohrazení ve straně nad řekou byla i okrouhlá, nejspise studniční věž. Do vnitřního hradu se vstupovalo branou mezi obytnou věží se zaobleným nárožím a čelem palácového křídla. Palácová křídla zřejmě tvořila tři strany vnitřního hradu, předěleného asiještě příčnou hradbou na dvě části. Jížní křídlo bylo patrně srostlé s obytnou věží, která obsahovala i valeně zaklenutou místnost s hrotitým oknem (snad kapli) a v předposledním podlaží i roubenou komoru.

Hrad Zlenice představuje typickou ukázku blokové dispozice, charakteristické především pro šlechtické hrady prvé poloviny 14. století.

Žádné komentáře
 
Made by: MICHAL ŠEDIVÝ studio Lísek 26 Postupice ANNO 2006