O kráse země i historie naší

Vítejte na nicotna.osoba.cz Michal Šedivý

Sbírka vlakové pošty

6. Viry

          8.Viry

 

-jsou to nebuněčné částice, nitrobuněční intracelulární parazité, jsou menší a jednodušší než buňky, vykonávají funkce typické pro živé soustavy pouze v některých fázích života. Nemají vlastní metabolismus a samy nejsou schopni reprodukce. Tyto funkce jsou plně závislé na hostitelské buňce.vir se v hostitelské buňce množí, používá k tomu stavební prvky buňky, proteosyntetický aparát (struktury, které vytvářejí bílkoviny)

-životní fáze viru: - virionová – mimo hostitelskou buňku

     - replikační – v hostitelské buňce

Virion

-jednotlivá částice viru, je schopna infikovat a množit se v hostitelské buňce

Stavba virionu:

-skládá se z nukleové kyseliny. 1 vir může mít 1 či více nukleových kyselin.

-Molekuly DNA (dvou vláknová) nebo RNA (jedno vláknová), ve virionu se  nikdy nevyskytují obě současně, mohou být buď 1 nebo 2 vláknové a jsou buď lineární nebo cyklické

-kapsida – bílkovinný obal, skládá se z makromolekulárních bílkovin, tzv. kapsioner, proces vzniku kapsidy z kapsioner připomíná krystalizaci

-má 2 základní tvary: tyčinkovitý (šroubovice) a kulovitý (mnohostěn)

-některé viry mají nukleokapsid obalen membránou, která pochází buď z jádra, nebo z plazmatické membrány hostitelské buňky

-nukleová kyselina viru nese veškeré geny viru, zajišťuje reprodukci a dědičnost, jsou v ní geny, které řídí vznik kapsioner a tím i kapsidy

-virion sám nejeví známky života

 

rozdělení a reprodukce virů

-každý virus se může množit jen v určitých typech buněk. Tyto buňky mají ve své membráně receptory, které umožňují navázání viru. Buňky, ve kterých se daný virus může množit jsou pro daný virus vnímavé

1. viry bakterií – bakteriofágy

-virion obsahuje DNA

-složitější stavba: hlavička (obsahuje nukleovou kyselinu), bičík (složití, nebo ne), bičíková vlákna

-regulují rovnováhu v bakt. společenstvech , v půdě a ve vodě, využívají se pro léčbu bakteriálních infekcí,

-mohou sloužit jako modelové organismy

podle druhu infekce rozdělujeme na:

a) virulentní bakteriofág

-pomocí bičíkových vláken se bakt. naváže na povrch hostitelské buňky

-dojde ke stažení bičíku a trubičkou uvnitř bičíku se DNA viru dostane dovnitř host.b. a obal  - kapsid – zůstává venku

-virová DNA se rozmnoží, replikuje a vzniká mnoho stejných molekul DNA

-virová DNA se přepisuje do mRNA, která se překládá do bílkovin, dochází k tomu na ribozomech

-z bílkovin se postupně skládají hlavičky, bičíky a bičíková vlákna, postupně se skládají dohromady a vznikne celý kapsid, bičíkem se dovnitř dostane 1z kopií virové DNA

-viry opouštějí buňku, buňka se rozpadá – dochází k lyzi buňky

-veškeré stavební materiály pro replikaci DNA a pro vznik bílkovin pochází z host.buňky

b)mírný bakteriofág

-po průniku DNA do hostitelské buňky může dojít buď k pomnožení, nebo se virová dna začlení do DNA bakteriální b. do chromozomů, kde po určitou dobu zůstává neaktivní

-při množení bakt.b. se dostává i do buněk dceřiných

-virová DNA včleněná do chrom.b. se dostává do stavu profága

-tento cyklus = lyzigenní =lytický cyklus

-profágová DNA se po aktivaci osamostatní a chová se stejně jako u virulentního b.

2.živočišné viry

-DNA nebo RNA

-jednodušší než bakteriofágy, průběh infekce je podobný jako u bakteriofága

-do buňky se dostává celý virus včetně kapsidy, ta se uvnitř buňky rozloží a nukleová kyselina se uvolní do cytoplazmy hostitelské buňky

-způsobují 2 druhy infekcí:

a)zjevná infekce – po proniknutí viru do host b se za určitou inkubační dobu projeví příznaky onemocnění (infekce jako u virulentního bakteriofágu)

b)latentní infekce – virus ve stavu latence se v hostitelské buňce nemnoží, může se aktivovat např. UV zářením, při nemoci, po aktivaci způsobuje zjevnou infekci

DNA viry – přesně se neví co se děje s jejich nukleovou kyselinou v období latence

RNA – (retroviry) pomocí enzymů reversní transkryptázy se RNA přepisuje do molekul DNA, která se začleňuje do chromozomu hostitelské buňky, viry si tento enzym přinášejí do hostitelské buňky s sebou

 

Zástupci živočišných virů

DNA

1.opar – herpes viry, zůstává ve tkáních ve stavu latence

2.černé neštovice  vymíceny očkováním, často smrtelné, přenos kapénkami, stykem s nemocným

3.dětská obrna – u nás ne, očkování, příznaky jako chřipka, trvalé následky

RNA

1.encefalitida – zánět mozku, přenos klíšťaty, bolesti hlavy – horečky – poruchy vědomí, dýchání

2.vzteklina – přenos slinami, nebo neopatrným zacházením se zvířaty, když se neléčí má smrtelné následky, napadá CNS, existuje sérum, příznaky: nevolnost – horečka – stavy hrůzy – přecitlivělost, hydrofobie

3.příušnice – zánět příušních slinných žláz, zduření, zanechává imunitu, dá se očkovat

4.zarděnky – příznaky chřipky, vyrážky, u těhotných nebezpečí nakažení plodu, zanechává imunitu, lze očkovat

5.spalničky – vyrážka, horečky, zánět spojivek, imunita, očkování, přenos kapénkami

6.žloutenka – hepatitida, virový zánět jater

  HA – nemoc špinavých rukou, přenos potravou, očkování

  HB – přenos krví, pohlavně, z matky na dítě, očkování

  HC – v chronickém stádiu vzniká trvalé poškození jater

Projevy – trávicí potíže, bolesti kloubů, zežloutnutí, příznaky chřipky, léčba dietou a klidem

7.aids – virus HIV virus nese enzym reversní transkryptázy, vyvolává latentní infekci, ink doba 2-10 let, napadá T4 lymfocyty a makrofágy buněčné imunity, není očkování ani léčba, přenos krví pohlavně a z matky na dítě

8 chřipka – onemocnění horních cest dýchacích, očkování, bolesti hlavy, svalů, zimnice, hl v zimě,

-španělská, asijská, virus hong kong – pandemie – celosvětově rozsířen

napadá i zvířata

3.Rostlinné viry

RNA

Přenos mšicemi, brouky

Projevují se proděravělými listy, skvrny, ztráta zeleně, deformace, zakrslý růst, svíjení listů

1.virus tabákové mozaiky – množí se v listech tabáku na různých místech listů, má tyčinkovitou kapsidu, v místě infekce – skvrny

RNA viry způsobují celou řadu onemocnění rostlin

Viroidy – molekuly RNA parazitující na rostlinách

 

Posledni komentare
12.03.2009 18:03:23: Ahojky.. máš to moc hezké, jen se mi tam nelíbí, že kapsida se skládá z kapsioner... nejsou to kapsi...
 
Made by: MICHAL ŠEDIVÝ studio Lísek 26 Postupice ANNO 2006