O kráse země i historie naší

Vítejte na nicotna.osoba.cz Michal Šedivý

Sbírka vlakové pošty

8. Živočišné tkáně

 

8. Živočišné tkáně


 • soubory buněk vykonávající stejnou fci.

 • buňky tkání nejsou schopné samostatné existenced

 • drží při sobě díky fyzikálním, fyzikálně chemickým a chemickým silám a mezibuněčnými spoji (biologické struktury-vodíkové můstky, Van der Vassovy síly,iontové vazby…):


 • 5 spojů: těsný, adhezní, desmosom, mezerový, hemidesmosom


 • každá obsahuje větší či menší množství mezibuněčné hmoty:


 • vláknitá složka:

 • kolagen => nejrozšířenější bílkovina ( u člověka nejčastější ) ; obsahuje:

 • hydroxyprolin (není AK), vzniká hydroxylací prolinu (je AK)

  • skládá se ze tří provazců polypeptidových žetězců

   • tropokolagen ( 3 polypeptidové řetězce kolagenu →ty jsou z buňky, která je vyrábí dávány ven→skládají se v kolagenální fibrily→ty pak v kolagenální vlákna

 

 • retikulární vlákna => podobné kolagenu; vytváří síť ne provazce

 • elastická vlákna => elastin , schopny deformace v tahu, jsou schopna natažení a uvolnění→pružná


 • amorfní složka:

 • glukózaminoglykany ( GAG) => váží na sebe velké množství vody, ale i ionty apod.; bývají navázány na bílkoviny proteoglykany;

 • obsahují hyaluronovou kys. a chondroitin sulfát


SPOJENÍ BUŇEK VE TKÁNÍCH


 • na základě fyzikálních a chem. sil

 • v membránách buněk jsou special. bílkoviny→slouží k přilnutí:

  • integrin

 • bílkovina, slouží k uchycení na vláknitou složku mezibuněčné hmoty (např. na kolagen) + je k tomu ještě potřeba fibronektin →ještě navázáno na aktinové vlákno

 • mezi buňkami- 4 typy spojů:

  1. těsný spoj (aby se mezi buňky nedostaly žádné látky)

 • nepropustný spoj („těsnění“) → vytvořen speciálně utvořenými částmi plazmatické membrány

 • fce. :izolační

 1. adhezní spoj

 • fce. : mechanická (drží buňky u sebe)

 • zprostředkováno pomocí bílkovin→KADHERINŮ

 • uvnitř- buňky napojeny na aktinová vlákna

 1. desmozóm a hemidesmozóm

 • spec. utvořená část membrány

 • kadherin→ + bílkovinný koláč → připojeny ke keratinovému vláknu ( nejsilnější)

 • fce.: mechanická

 • spojuje buňku s mezibuněčnou hmotou ( př. bazální membrána u epitelu)

 1. vodivé spoje (mezerové spoje)

 • úseky membrány těsně k sobě přiléhající a jsou proděravělé→ tunýlky : KONEXON ( →z bílkovin, z 6 molekul konexínů)

 • díky nim jsou sousední buňky propojeny

 • fce.: výměna látek, informací…Buňky:

 • fixní => fibriocyty, fibrioblasty, retukulární, tukové

 • volné => imunitní fce; makrofágy, heparocyty (obsahují hodně hepaminu a histaminu)


 • 4 skupiny: epitely, pojiva a tělní tekutiny, svalová tkáň, nervová soustava


EPITELY


 • vystýlají dutiny a povrchy

 • podobají se zárodečným listům

 • b. leží těsně při sobě, jsou polarizovány

→ bazální

→ apigální konec

 • vyrůstají na bazální membráně→ bazální lamina

 • vznikají ze všech tří zárodečných listů:

 • z ektodermu => epitel, krycí (pokožka), konec a začatek trávicí trubice

 • z mezodermu => vývodní pohlavní a močové cesty, ledviny a gonádách, výstelka cév

 • z entodermu => výstelka trávicí trubice(střední část), játra, slinivka břišní, dýchací soustava-plíce


Typy epitelů dle fce:

 • řasinkový => ve výstelce dých cest, vejcovodech, chámovodech + žlázy produkují hlen→ je posouván řasinkami ven

 

 • resorpční => v lidském tenkém střevě ( klky)

 • fce.: vstřebávání živin z potravy přes membránu


 • žlázové => podílí se na stavbě sekrečních žláz (vnější x vnitřní sekrece)


 • smyslový => tyčinky a čípky v oku, čichové buňky v čichovém políčku (jsou schopné převádět smyslové a fyzikální podněty na nervový vzruch), v chuť. pohárcích

 • převádí fyz. a chem. podněty na nerv.vzruch


 • pigmentový => v kůži

 • dýchací => v plicních sliznicích (výměna CO2 a O2)

 • krycí => nejpůvodnější a nejčastější, pokožka:

 • obratlovců vícevrstevná a rohovatějící

 • u bezobratlých jednovrstevná

 • epitel může ještě vytvářet kutikulu→fce. : vnější kostry


Pojiva


Vyplňují tělní dutiny, opora těla, zásobárna minerálních látek, imunitní, transportní, regulační fce. Bky jsou od sebe oddáleny, produkují hodně mezubuněčné hmoty, nejsou polarizovány. * z mezodermu.

Vazivo:

 • vypadá jako rosol, propletenec blan a vláken

 • nejdůležitější složkou => fibriocyty (produkují mezibuněčnou hmotu), fibrioblasty (mladší a aktivnější)

 • mohou být tukové bky a histiocyty s imunitní fcí

 • tvoří obal svalů a nervů; základní vrstvu pro epitely k ukládání tuku; šlachy, úpony a vazy; orgánovou kostru

Chrupavka:

 • bky chondrocyty a chondroblasty => produkují mezibuněčnou hmotu, jsou v lagunách

 • ušní boltce, Eustachova trubice (elastická), nos, pokrývá kloubní plochy, napojení žeber na hrudní kost (vláknitá), meziobratlové ploténky, součást stěny krku, embryonální skelet (hyalinní)

 • ochrustavice => chrupavka obalená vazivem

Kost:

Na povrchu vazivová blána => okostice, s jejíž pomocí může kost růst do šířky, přes ní vstupují do kosti cévy a nervy

1)Kostní tkáň:

 • osteocytů a osteoblastů (produkce mezibuněčné hmoty) a osteoklastů (odbourávají kostní hmotu); na povrchu chráněna vazivem = okosticí

 • složka vláknitá (kolegenní vlákna), amorfní látky (glukosaminoglykany), anorganické látky ( Ca5OH(PO4)3 – hydroxyapalit; CaCo3, NaCl, Mg3(PO4)2-) => v průběhu stárnutí se zvětšuje anorganická část a tím křehnou kosti

 • Proces * kosti = osifikace (kostnatění vaziva nebo chrupavky)

 • desmogenní => na základě mezenchymu (embryonální typ vaziva); mění se v osteoblasty; * plochých kostí lebky a spodní čelist

 • chondrogenní => na základě chrupavky; ukládají se anorganické látky

 • Kost kompaktní

 • základní strukturní jednotkou je osteon (kolem Hawersova kanálku, kterým procházejí cévy)

 • v diafýze dlouhých kostí a na povrchu kostí krátkých a plochých

 • Kost houbovitá

 • * odbouráváním kosti kompaktní

 • v dutinách plochých a krátkých kostí a v hlavicích dlouhých kostí

2)Kostní dřeň

 • síťovitě uspořádané vazivo

 • červená má hlavně krvetvornou fci, s přibývajícím věkem se mění na žlutou (tukové složky)

 • v tělech obratlů, žebrech, pánvi, lebeční kosti

Růst kostí – do délka pomocí růstových chrupavek => fýzy.

Spojení kostí:

 • pevné => chrupavka, vazivo

 • volné => kloub – z hlavice a jamky, celý je ve vazivovém obalu; 2 vrstvy (vazivová – mechanická fce; synoviální memb – snižuje tření, vyživuje chrupavku)


Tělní tekutiny


Transportní, termoregulační, imunitní fce, homeostáza (stálé vnitřní prostředí).

Krev:

 • krevní plazma => 90% voda, NaCl, glukosa, bílkoviny, NaHCO3, tuky, vitamíny, hormony, enzymy

 • krevní destičky (trombocyty) => nebuněčné útvary * odlomením z bky, pomáhají při srážení krve; u ostatních obratlovců kromě člověka to jsou koagulocyty, které mají jádro

 • krevní bky

 • č. krvinky (erytrocyty) => u člověka bezjaderné, sploštělé, duté, kulaté a nejmenší; u ostatních obratlovců kromě savců jsou oválné a vypouklé; obsahují hemoglobin – přenos dýchacích plynů

 • b. krvinky (leukocyty) => bezbarvé, jaderné, málo trvanlivé; schopnost fagocytózy (pohlcování choroboplodných zárodků) a diapedeze (schopnost protáhnout se stěnami cév)

 • proudí pouze v uzavřeném systému

Míza (lymfa):

 • podobné složení jako krevní plazma, jsou v ní lymfocyty

 • mízní cévy pomáhají regulovat množství tkáňového moku v tkáních

 • transportní, imunitní fce (v mízních uzlinách)

Tkáňový mok:

 • * z krve filtrací přes stěnu krevních kapilár

Krvolýza (hemolymfa):

 • je pouze v otevřeném systému

 • bky nemají barviva – ty jsou volně v plazmě


Svalová tkáň


Typický děj – stah (kontrakce). 4ásti svalové tkáně obsahují myofibrily (stažitelná vlákna) => 2 druhy bílkovin – aktin a myosin (zasouvají se do sebe – A-M-A). Obsahují také myoglobin – přenašeč kyslíku ve svalech ( červený).

 • hladká svalovina:

 • ve stěne cév, vnitřní orgány, trávicí, vylučovací, pohlavní, dýchací soustava

 • nedá se ovlivnit vůlí, hůře unavitelná

 • u mnohobuněčných (ploštěnci, mekkýši) vytváří společně s pokožkou kožně svalový vak – podílí se na pohybu

 • tvořena z jednojaderných buněk – myocyty, které obsahují myofibrily

 • příčně pruhovaná svalovina:

 • tvořena svalovými vlákny, které * splynutím svalových buněk v soubunní = syncytium

 • jádra svalových buněk jsou na okraji svalového vlákna

 • hlavním typem svaloviny u členovců (upíná se na vnější kostru)

 • srdeční svalovina:

 • podobá se příčně pruhované, je jí tvořeno srdce obratlovců

 • vytváří jednojaderné úseky, ketré jsou oddělené přepážkami – interkalární disky


Nervová tkáň


Tvořena 2 typy buněk – neurony (schopnost vedení podráždění) a glie (podporují neurony, obraná, strukturní fce).

 
Made by: MICHAL ŠEDIVÝ studio Lísek 26 Postupice ANNO 2006